Kênh truyền hình vovtv
logovov
Xem ngày khác »

Lịch phát sóng ngày 10/1/2014

GIỜ PHÁT SÓNGTÊN CHƯƠNG TRÌNHCHI TIẾT
20H20 - 20H35ĐỔI MỚI - SÁNG TẠO VIỆT NAM  
20H35 - 21H00CHÍNH SÁCH & CUỘC SỐNG  
21H00 - 21H05GIỚI THIỆU ĐẶC SẮC  
21H15 - 21H40NGHỆ THUẬT & CUỘC SỐNG  
20H10 - 20H20HỒI ÂM KHÁN THÍNH GIẢ  
21H05 - 21H15TIÊU ĐIỂM GIAO THÔNG  
0h05 - 0H50CA NHẠC  
0h50 - 2H25PHIM TRUYỆN VIỆT NAM  
2H25 - 2H55TÌM TRONG KHO BÁU  
2h55 - 3H25NHÌN RA THẾ GIỚI  
3h25 - 3H55NGHỆ THUẬT & CUỘC SỐNG  
3h55 - 4H05THÔNG TIN VỀ NHỮNG NGƯỜI CON HSVTQ  
4h05 - 4H50PHIM TRUYỆN  
4H50 - 5H00CHÀO CỜ  
5H00 - 5H05GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH  
5H05 - 5H20THỂ DỤC BUỔI SÁNG  
5H20 - 5H50NHÌN RA THẾ GIỚI  
5H50 - 6H00HỒI ÂM KHÁN THÍNH GIẢ  
6H00 - 6H20THỜI SỰ  
6H20 - 6H25THẾ GIỚI ĐÓ ĐÂY  
6H30 - 6H45XE & GIAO THÔNG  
6H45 - 7H00CÂU CHUYỆN NÔNG THÔN  
7H00 - 8H40PHIM TRUYỆN VIỆT NAM  
8h40 - 9H05MUÔN MÀU CUỘC SỐNG  
9H05 - 9H30CÁC VẤN ĐỀ XÃ HỘI  
9h30 - 9h35THẾ GIỚI ĐÓ ĐÂY  
9H35 - 9H50NGƯỜI ĐẠI BIỂU DÂN CỬ  
9H50 - 10H00THÔNG TIN VỀ NHỮNG NGƯỜI CON HY SINH VÌ TỔ QUỐC  
10h00 - 10H20NƯỚC NON NGÀN DẶM  
10H20 - 10H25THẾ GIỚI ĐÓ ĐÂY  
10H25 - 10H30VĂN HÓA GIAO THÔNG  
10H30 - 10H35GIỚI THIỆU ĐẶC SẮC  
10H35 - 11H25PHIM TRUYỆN  
11H25 - 11H30GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH TIẾP THEO  
11H30 - 12H00THỜI SỰ  
12H00 - 12H10CHUYỂN ĐỘNG THỂ THAO  
12H10 - 13H00PHIM TRUYỆN  
13H00 - 13H30PHIM TÀI LIỆU  
13H30 - 13H35THẾ GIỚI ĐÓ ĐÂY  
13H40 - 14H10NHÌN RA THẾ GIỚI  
14H20 - 14H30SẮC MÀU KINH TẾ  
14H10 - 14H20HỒI ÂM KHÁN THÍNH GIẢ  
14H30 - 14H35GIỚI THIỆU ĐẶC SẮC  
15H00 - 15H05THẾ GIỚI ĐÓ ĐÂY  
14H35 - 15H00Y HỌC & SỨC KHỎE  
15H05 - 15H30NƯỚC NON NGÀN DẶM  
15H30 - 15H40CHUYỂN ĐỘNG THỂ THAO  
15H40 - 16H00MUÔN MÀU CUỘC SỐNG  
16H00 - 16H15CHÍNH PHỦ VỚI NGƯỜI DÂN  
16H15 - 16H35CÁC VẤN ĐỀ XÃ HỘI  
16H35 - 17H10CA NHẠC THEO YÊU CẦU  
17H10 - 17H20XE & GIAO THÔNG  
17H20 - 17H25THẾ GIỚI ĐÓ ĐÂY  
17H25 - 17H55NHÌN RA THẾ GIỚI  
17H55 - 18H00GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH TIẾP THEO  
18H00 - 18H45THỜI SỰ  
18H45 - 19H00CHUYỂN ĐỘNG THỂ THAO  
19H00 - 19H50PHIM TRUYỆN  
19H50 - 20H00TỰ HÀO HÀNG VIỆT NAM  
20H00 - 21H40CHƯƠNG TRÌNH TRỰC TIẾP  
21H40 - 22H00MUÔN MÀU CUỘC SỐNG  
22H00 - 22H30NƯỚC NON NGÀN DẶM  
22H30 - 23H15THỜI SỰ  
23H15 - 24H00PHIM TRUYỆN  
24H00 - 0H05GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH HÔM SAU