Kênh truyền hình vovtv
logovov
Xem ngày khác »

Lịch phát sóng ngày 10/1/2014

GIỜ PHÁT SÓNGTÊN CHƯƠNG TRÌNHCHI TIẾT
5H00 - 5H05CHÀO CỜ - GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH  
5H05 - 5H20THỂ DỤC BUỔI SÁNG  
5H20 - 5H35QUỐC HỘI VỚI CỬ TRI  
5H35 - 5H50CÁC VẤN ĐỀ XÃ HỘI  
5H50 - 6H00HỒI ÂM KHÁN THÍNH GIẢ  
6H00 - 6H30THỜI SỰ  
6H30 - 6H45XE & GIAO THÔNG  
6H45 - 7H00MV CỦA BẠN  
7H00 - 8H50PHIM TRUYỆN VIỆT NAM  
8H50 - 8H55THẾ GIỚI ĐÓ ĐÂY  
8H55 - 9H00GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH TIẾP THEO  
9H00 - 9H30THỜI SỰ  
9H30 - 9H45QUỐC HỘI VỚI CỬ TRI  
9H45 - 9H55THÔNG TIN VỀ NHỮNG NGƯỜI CON HY SINH VÌ TỔ QUỐC  
9H55 - 10H00BẢN TIN TRONG NƯỚC  
10H00 - 10H55PHIM TRUYỆN  
10H55 - 11H00THẾ GIỚI ĐÓ ĐÂY  
11H00 - 11H05VĂN HÓA GIAO THÔNG  
11H05 - 11H25KÝ SỰ TRUYỀN HÌNH  
11H25 - 11H30GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH TIẾP THEO  
11H30 - 12H00THỜI SỰ  
12H00 - 12H10CHUYỂN ĐỘNG THỂ THAO  
12H10 - 13H05PHIM TRUYỆN  
13H05 - 13H20QUỐC HỘI VỚI CỬ TRI  
13H20 - 13H55NHÌN RA THẾ GIỚI  
13H55 - 14H00BẢN TIN TRONG NƯỚC  
14H15 - 14H25TỰ HÀO HÀNG VIỆT NAM  
14H25 - 14H55CÁC VẤN ĐỀ XÃ HỘI  
14H00 - 14H15THÔNG TIN VỀ NHỮNG NGƯỜI CON HY SINH VI TỔ QUỐC  
14H55 - 15H00BẢN TIN QUỐC TẾ  
15H00 - 15H10CHUYỂN ĐỘNG THỂ THAO  
15H10 - 15H35PHIM TÀI LIỆU  
15H35 - 16H00SỐNG ĐỂ YÊU THƯƠNG  
16H00 - 16H15CHÍNH PHỦ VỚI NGƯỜI DÂN  
16H15 - 16H35NHÌN RA THẾ GIỚI  
16H35 - 17H00Y HỌC & SỨC KHỎE  
17H00 - 17H10HỒI ÂM KHÁN THÍNH GIẢ  
17H10 - 17H25TỰ HÀO HÀNG VIỆT NAM  
17H25 - 17H30THẾ GIỚI ĐÓ ĐÂY  
17H30 - 17H55PHIM TÀI LIỆU  
17H55 - 18H00GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH TIẾP THEO  
18H00 - 18H45THỜI SỰ  
18H45 - 19H00CHUYỂN ĐỘNG THỂ THAO  
19H00 - 19H45PHIM TRUYỆN  
19H45 - 20H00MV CỦA BẠN  
20H10 - 20H15KINH TẾ 24H  
20H15- 20H35ĐỔI MỚI - SÁNG TẠO VIỆT NAM  
20H40 - 20H55TỪ NGHỊ TRƯỜNG ĐẾN CUỘC SỐNG  
20H35 - 20H40THẾ GIỚI ĐÓ ĐÂY  
20H55 - 21H00BẢN TIN QUỐC TẾ  
21H00 - 21H15TIÊU ĐIỂM GIAO THÔNG  
21H30 - 22H00MUÔN MÀU CUỘC SỐNG  
21H15 - 21H30NGHỆ THUẬT & CUỘC SỐNG  
22H00 - 22H30NHÌN RA THẾ GIỚI  
22H30 - 23H15THỜI SỰ  
23H15 - 24H00PHIM TRUYỆN  
24H00 - 0H05GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH HÔM SAU