Kênh truyền hình vovtv
logovov

Thời tiết Du lịch 06h30 ngày 02/01/2019

 • Thời tiết Du lịch 06h30 ngày 31/12/2018

  Dự báo thời tiết: Thời tiết Du lịch 06h30 ngày 31/12/2018
  Độ dài: 00:01:57
  Ngày phát hành: 31/12/2018
  Lượt xem: 281

 • Thời tiết ẩm thực 29/12/2018

  Dự báo thời tiết: Thời tiết ẩm thực 29/12/2018
  Độ dài: 00:02:38
  Ngày phát hành: 29/12/2018
  Lượt xem: 254

 • Dự báo thời tiết 3 ngày tiếp...

 • Dự báo thời tiết 3 ngày tiếp...

  Dự báo thời tiết: Dự báo thời tiết 3 ngày tiếp theo 30/12/2018
  Độ dài: 00:02:24
  Ngày phát hành: 31/12/2018
  Lượt xem: 292

 • Thời tiết Du lịch 06h30 ngày 29/12/2018

  Dự báo thời tiết: Thời tiết Du lịch 06h30 ngày 29/12/2018
  Độ dài: 00:02:11
  Ngày phát hành: 29/12/2018
  Lượt xem: 381

 • Thời tiết Du lịch 06h30 ngày 01/01/2019

 • Thời tiết Du lịch 18h30 ngày 30/12/2018

  Dự báo thời tiết: Thời tiết Du lịch 18h30 ngày 30/12/2018
  Độ dài: 00:01:13
  Ngày phát hành: 31/12/2018
  Lượt xem: 252

 • Dự báo thời tiết 3 ngày tiếp...

  Dự báo thời tiết: Dự báo thời tiết 3 ngày tiếp theo 28/12/2018
  Độ dài: 00:02:19
  Ngày phát hành: 28/12/2018
  Lượt xem: 375

 • Dự báo thời tiết 3 ngày tiếp...

 • Thời tiết Du lịch 06h30 ngày 30/12/2018

  Dự báo thời tiết: Thời tiết Du lịch 06h30 ngày 30/12/2018
  Độ dài: 00:01:53
  Ngày phát hành: 29/12/2018
  Lượt xem: 458

 • Thời tiết Du lịch 18h30 ngày 28/12/2018

  Dự báo thời tiết: Thời tiết Du lịch 18h30 ngày 28/12/2018
  Độ dài: 00:02:31
  Ngày phát hành: 28/12/2018
  Lượt xem: 370

 • Thời tiết Du lịch 18h30 ngày 31/12/2018

 • Dự báo thời tiết 3 ngày tiếp...

  Dự báo thời tiết: Dự báo thời tiết 3 ngày tiếp theo 29/12/2018
  Độ dài: 00:02:44
  Ngày phát hành: 29/12/2018
  Lượt xem: 351

 • Thời tiết ẩm thực 28/12/2018

  Dự báo thời tiết: Thời tiết ẩm thực 28/12/2018
  Độ dài: 00:01:57
  Ngày phát hành: 28/12/2018
  Lượt xem: 353

 • Thời tiết ẩm thực 31/12/2018

 • Thời tiết Du lịch 18h30 ngày 29/12/2018

  Dự báo thời tiết: Thời tiết Du lịch 18h30 ngày 29/12/2018
  Độ dài: 00:02:04
  Ngày phát hành: 29/12/2018
  Lượt xem: 487

 • Thời tiết Du lịch 06h30 ngày 28/12/2018

  Dự báo thời tiết: Thời tiết Du lịch 06h30 ngày 28/12/2018
  Độ dài: 00:01:49
  Ngày phát hành: 28/12/2018
  Lượt xem: 386

 • Tin tức

  Chương trình Mình ơi ăn gì, phát...

 • Giới thiệu bộ Phim Tôi yêu cô...

  Tin tức: Giới thiệu bộ Phim Tôi yêu cô đơn, phát sóng 19h hàng ngày.
  Độ dài: 00:01:32
  Ngày phát hành: 19/04/2019
  Lượt xem: 2618

 • Làng nghề Việt, phát sóng 19h50 thứ...

  Tin tức: Làng nghề Việt, phát sóng 19h50 thứ 3 hàng tuần
  Độ dài: 00:00:41
  Ngày phát hành: 19/04/2019
  Lượt xem: 2611

 • Giới thiệu đặc sắc

  Tường thuật trực tiếp chương trình Trầm...

 • Làm thế nào để nâng tầm thương...

  Giới thiệu đặc sắc: Làm thế nào để nâng tầm thương hiệu thức ăn đường phố trở thành một ấn tượng thú vị về du lịch? Đón xem S Tiêu điểm trong S Hôm nay phát sóng 17h45 ngày 28/12.
  Độ dài: 00:00:51
  Ngày phát hành: 27/12/2018
  Lượt xem: 1951

 • Thương hiệu nông sản giúp gì cho...

  Giới thiệu đặc sắc: Thương hiệu nông sản giúp gì cho phát triển du lịch? Cần làm gì để xây dựng được thương hiệu nông sản du lịch quốc gia?Đón xem S Tiêu điểm trong S Hôm nay phát sóng 17h45 ngày 27/12.
  Độ dài: 00:01:14
  Ngày phát hành: 26/12/2018
  Lượt xem: 1372
  Tóm tắt:

 • 10H00 - 10H05 - ĐIỂM ĐẾN CUỐI TUẦN
  11H00 - 11H30 - VÓC DÁNG KHỎE ĐẸP: Phát lại
  17H15 - 17H40 - VĂN HÓA GIẢI TRÍ CHÂU ÂU: Phát lại
  17H55 - 18H15 - XÚC XẮC XOAY: Phát lại
  13H30 - 13H35 - ĐIỂM ĐẾN CUỐI TUẦN: Phát lại
  0H05 - 0H10 - SẮC MÀU CUỘC SỐNG
  0H00 - 0H05 - SẮC MÀU CUỘC SỐNG
  06H00 - 06H05 - GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH
  06H05 - 06H20 - THỂ DỤC BUỔI SÁNG
  06H20 - 07H05 - S HÔM NAY: Phát lại
  07H05 - 07H50 - PHIM TRUYỆN
  07H50 - 08H00 - KINH TẾ 24H: Phát lại
  08H00 - 08H45 - ĐI VÀ TRẢI NGHIỆM
  08H45 - 09H00 - MUÔN MÀU CUỘC SỐNG: Phát lại
  09H00 - 09H10 - GIAI ĐIỆU NGÀY MỚI
  09H10 - 09H25 - SÁCH VÀ CUỘC SỐNG
  09H25 - 09H35 - KINH TẾ 24H
  09H35 - 09H50 - BẢO HIỂM XÃ HỘI - TỪ CHÍNH SÁCH ĐẾN CUỘC SỐNG: Phát lại
  09H50 - 10H00 - XE VÀ GIAO THÔNG: Phát lại
  10H00 - 10H10 - ĐIỂM ĐẾN CUỐI TUẦN: Phát lại
  10H10 - 10H55 - PHIM TRUYỆN
  10H55- 11H15 - VÓC DÁNG KHỎE ĐẸP: Phát lại
  11H15 - 11H30 - KINH TẾ 24H: Phát lại
  11H30 - 12H00 - NHÌN RA THẾ GIỚI: Phát lại
  12H00 - 12H10 - CHUYỂN ĐỘNG THỂ THAO
  12H10 - 12H55 - PHIM TRUYỆN
  12H55 - 13H10 - XÚC XẮC XOAY: Phát lại
  13H10 - 13H30 - NHÌN RA THẾ GIỚI: (đang phát) Phát lại
  13H30 - 13H50 - S TIÊU ĐIỂM: Phát lại
  13H50 - 14H00 - KINH TẾ 24H: Phát lại
  14H00 - 14H30 - NHÌN RA THẾ GIỚI: Phát lại
  14H30 - 14H40 - CHUYỂN ĐỘNG THỂ THAO: Phát lại
  14H40 - 14H55 - MUÔN MÀU CUỘC SỐNG: Phát lại
  14H55 - 15H15 - NHÌN RA THẾ GIỚI: Phát lại
  15H15 - 16H00 - PHIM TRUYỆN
  16H00 - 16H30 - CHECK-IN
  16H30 - 16H45 - CÁC VẤN ĐỀ XÃ HỘI: Phát lại
  16H45 - 17H30 - PHIM TRUYỆN
  17H30 - 17H40 - CHUYỂN ĐỘNG THỂ THAO: Phát lại
  17H40 - 17H55 - GIAI ĐIỆU NGÀY MỚI: Phát lại
  17H55 - 18H20 - VĂN HÓA GIẢI TRÍ THẾ GIỚI: Phát lại
  18H20 - 18H25 - ĐIỂM ĐẾN CUỐI TUẦN: Phát lại
  18H25 - 18H45 - MUÔN MÀU CUỘC SỐNG: Phát lại
  18H45 - 19H00 - BẢO HIỂM XÃ HỘI - TỪ CHÍNH SÁCH ĐẾN CUỘC SỐNG: Phát lại
  19H00 - 19H50 - PHIM TRUYỆN
  19H50 - 20H00 - KINH TẾ 24H
  20H00 - 20H20 - NHÌN RA THẾ GIỚI: Phát lại
  20H20 - 20H30 - XE VÀ GIAO THÔNG
  20H30 - 20H45 - SÁCH VÀ CUỘC SỐNG: Phát lại
  20H45 - 21H30 - PHIM TRUYỆN
  21H30 - 21H55 - GÓC NHÌN VĂN HÓA
  21H55 - 22H10 - MUÔN MÀU CUỘC SỐNG: Phát lại
  22H10 - 22H30 - BẢO HIỂM XÃ HỘI - TỪ CHÍNH SÁCH ĐẾN CUỘC SỐNG: Phát lại
  22H30 - 23H15 - PHIM TRUYỆN
  23H15 - 23H35 - XÚC XẮC XOAY: Phát lại
  23H35 - 00H00 - NHÌN RA THẾ GIỚI: Phát lại
     Chọn ngày khác » 
  Chọn ngày khác