Kênh truyền hình vovtv
logovov

Thời tiết Du lịch 06h30 ngày 19/12/2018

 • Thời tiết ẩm thực ngày 17/12/2018

  Dự báo thời tiết: Thời tiết ẩm thực ngày 17/12/2018
  Độ dài: 00:02:15
  Ngày phát hành: 17/12/2018
  Lượt xem: 186

 • Dự báo thời tiết 3 ngày tiếp...

  Dự báo thời tiết: Dự báo thời tiết 3 ngày tiếp theo 15/12/2018
  Độ dài: 00:02:25
  Ngày phát hành: 15/12/2018
  Lượt xem: 209

 • Dự báo thời tiết 3 ngày tiếp...

 • Thời tiết Du lịch 06h30 ngày 17/12/2018

  Dự báo thời tiết: Thời tiết Du lịch 06h30 ngày 17/12/2018
  Độ dài: 00:09:49
  Ngày phát hành: 16/12/2018
  Lượt xem: 229

 • Thời tiết Du lịch 18h30 ngày 16/12/2018

  Dự báo thời tiết: Thời tiết Du lịch 18h30 ngày 16/12/2018
  Độ dài: 00:02:28
  Ngày phát hành: 15/12/2018
  Lượt xem: 179

 • Thời tiết Du lịch 18h30 ngày 18/12/2018

 • Dự báo thời tiết 3 ngày tiếp...

  Dự báo thời tiết: Dự báo thời tiết 3 ngày tiếp theo 16/12/2018
  Độ dài: 00:02:43
  Ngày phát hành: 16/12/2018
  Lượt xem: 652

 • Thời tiết ẩm thực ngày 15/12/2018

  Dự báo thời tiết: Thời tiết ẩm thực ngày 15/12/2018
  Độ dài: 00:02:14
  Ngày phát hành: 15/12/2018
  Lượt xem: 178

 • Thời tiết Du lịch 06h30 ngày 18/12/2018

 • Thời tiết Du lịch 18h30 ngày 16/12/2018

  Dự báo thời tiết: Thời tiết Du lịch 18h30 ngày 16/12/2018
  Độ dài: 00:02:12
  Ngày phát hành: 16/12/2018
  Lượt xem: 247

 • Dự báo thời tiết 3 ngày tiếp...

  Dự báo thời tiết: Dự báo thời tiết 3 ngày tiếp theo 14/12/2018
  Độ dài: 00:02:42
  Ngày phát hành: 14/12/2018
  Lượt xem: 274

 • Dự báo thời tiết 3 ngày tiếp...

 • Thời tiết ẩm thực ngày 16/12/2018

  Dự báo thời tiết: Thời tiết ẩm thực ngày 16/12/2018
  Độ dài: 00:02:06
  Ngày phát hành: 16/12/2018
  Lượt xem: 173

 • Thời tiết Du lịch 18h30 ngày 14/12/2018

  Dự báo thời tiết: Thời tiết Du lịch 18h30 ngày 14/12/2018
  Độ dài: 00:02:38
  Ngày phát hành: 14/12/2018
  Lượt xem: 204

 • Thời tiết Du lịch 18h30 ngày 17/12/2018

 • Thời tiết Du lịch 06h30 ngày 16/12/2018

  Dự báo thời tiết: Thời tiết Du lịch 06h30 ngày 16/12/2018
  Độ dài: 00:02:06
  Ngày phát hành: 15/12/2018
  Lượt xem: 211

 • Thời tiết ẩm thực ngày 14/12/20184

  Dự báo thời tiết: Thời tiết ẩm thực ngày 14/12/20184
  Độ dài: 00:02:28
  Ngày phát hành: 14/12/2018
  Lượt xem: 167

 • Tin tức

  Chương trình Mình ơi ăn gì, phát...

 • Giới thiệu bộ Phim Tôi yêu cô...

  Tin tức: Giới thiệu bộ Phim Tôi yêu cô đơn, phát sóng 19h hàng ngày.
  Độ dài: 00:01:32
  Ngày phát hành: 19/04/2019
  Lượt xem: 1533

 • Làng nghề Việt, phát sóng 19h50 thứ...

  Tin tức: Làng nghề Việt, phát sóng 19h50 thứ 3 hàng tuần
  Độ dài: 00:00:41
  Ngày phát hành: 19/04/2019
  Lượt xem: 1548

 • Giới thiệu đặc sắc

  Tường thuật trực tiếp chương trình Trầm...

 • Làm thế nào để nâng tầm thương...

  Giới thiệu đặc sắc: Làm thế nào để nâng tầm thương hiệu thức ăn đường phố trở thành một ấn tượng thú vị về du lịch? Đón xem S Tiêu điểm trong S Hôm nay phát sóng 17h45 ngày 28/12.
  Độ dài: 00:00:51
  Ngày phát hành: 27/12/2018
  Lượt xem: 1152

 • Thương hiệu nông sản giúp gì cho...

  Giới thiệu đặc sắc: Thương hiệu nông sản giúp gì cho phát triển du lịch? Cần làm gì để xây dựng được thương hiệu nông sản du lịch quốc gia?Đón xem S Tiêu điểm trong S Hôm nay phát sóng 17h45 ngày 27/12.
  Độ dài: 00:01:14
  Ngày phát hành: 26/12/2018
  Lượt xem: 681
  Tóm tắt:

 • 08H35 - 08H50 - CÁC VẤN ĐỀ XÃ HỘI: Phát lại
  08H15 - 08H35 - ĐIỆN ẢNH VÀ SAO: Phát lại
  10H55 - 11H00 - BẢN TIN MÔI TRƯỜNG
  06H00 - 06H05 - GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH
  06H05 - 06H20 - THỂ DỤC BUỔI SÁNG
  06H20 - 07H00 - S HÔM NAY: Phát lại
  07H00 - 07H50 - PHIM TRUYỆN
  07H50 - 08H00 - KINH TẾ 24H: Phát lại
  08H00 - 08H50 - NHÌN RA THẾ GIỚI
  08H50 - 09H00 - SÁCH VÀ CUỘC SỐNG: Phát lại
  09H00 - 09H10 - GIAI ĐIỆU NGÀY MỚI
  09H10 - 09H25 - CÁC VẤN ĐỀ XÃ HỘI: Phát lại
  09H25 - 09H35 - KINH TẾ 24H: Phát lại
  09H35 - 10H00 - VÓC DÁNG KHỎE ĐẸP: Phát lại
  10H00 - 10H10 - GIAI ĐIỆU NGÀY MỚI: Phát lại
  10H10 - 10H55 - PHIM TRUYỆN
  10H55 - 11H15 - MUÔN MÀU CUỘC SỐNG: Phát lại
  11H15 - 11H30 - KINH TẾ 24H: Phát lại
  11H30 - 12H00 - THỜI SỰ: Phát lại
  12H00 - 12H10 - CHUYỂN ĐỘNG THỂ THAO
  12H10 - 12H55 - PHIM TRUYỆN
  12H55 - 13H10 - CÁC VẤN ĐỀ XÃ HỘI: Phát lại
  13H10 - 13H30 - NHÌN RA THẾ GIỚI
  13H30 - 13H50 - S TIÊU ĐIỂM: Phát lại
  13H50 - 14H00 - KINH TẾ 24H: Phát lại
  14H00 - 14H30 - THỜI SỰ: Phát lại
  14H30 - 14H40 - CHUYỂN ĐỘNG THỂ THAO : Phát lại
  14H40 - 14H55 - MUÔN MÀU CUỘC SỐNG
  14H55 - 15H15 - VĂN HÓA GIẢI TRÍ THẾ GIỚI
  15H15 - 16H00 - PHIM TRUYỆN
  16H00 - 16H30 - VÓC DÁNG KHỎE ĐẸP: Phát lại
  16H30 - 16H45 - CÁC VẤN ĐỀ XÃ HỘI: Phát lại
  16H45 - 17H30 - PHIM TRUYỆN
  17H30 - 17H40 - CHUYỂN ĐỘNG THỂ THAO: Phát lại
  17H40 - 17H55 - GIAI ĐIỆU NGÀY MỚI: Phát lại
  17H55 - 18H40 - S HÔM NAY
  18H40 - 19H00 - THỜI SỰ (đang phát)
  19H00 - 19H50 - PHIM TRUYỆN
  19H50 - 20H00 - KINH TẾ 24H
  20H00 - 20H20 - ĐIỆN ẢNH VÀ SAO
  20H20 - 20H30 - GIAI ĐIỆU NGÀY MỚI: Phát lại
  20H30 - 20H45 - XÚC XẮC XOAY
  20H45 - 21H30 - PHIM TRUYỆN
  21H30 - 22H10 - S HÔM NAY: Phát lại
  22H10 - 22H30 - VĂN HÓA GIẢI TRÍ THẾ GIỚI: Phát lại
  22H30 - 23H15 - PHIM TRUYỆN
  23H15 - 23H35 - THỜI SỰ: Phát lại
  23H35 - 00H00 - NHÌN RA THẾ GIỚI
     Chọn ngày khác » 
  Chọn ngày khác