Kênh truyền hình vovtv
logovov

Vũ khí bí mật chống ung thư

 • Sự quyến rũ của loài hoa

  Phim tài liệu Hàn Quốc: Sự quyến rũ của loài hoa
  Độ dài: 00:41:00
  Ngày phát hành: 23/10/2016
  Lượt xem: 571

 • Hội tụ công nghệ thông tin

  Phim tài liệu Hàn Quốc: Hội tụ công nghệ thông tin
  Độ dài: 00:40:18
  Ngày phát hành: 23/10/2016
  Lượt xem: 578

 • Đánh thức bộ não của con người

 • Giấc mơ kéo dài cuộc sống

  Phim tài liệu Hàn Quốc: Giấc mơ kéo dài cuộc sống
  Độ dài: 00:42:17
  Ngày phát hành: 23/10/2016
  Lượt xem: 609

 • Mô phỏng sinh học

  Phim tài liệu Hàn Quốc: Mô phỏng sinh học
  Độ dài: 00:41:51
  Ngày phát hành: 23/10/2016
  Lượt xem: 518

 • Sinh trắc học

 • Ngôi nhà xanh

  Phim tài liệu Hàn Quốc: Ngôi nhà xanh
  Độ dài: 00:41:29
  Ngày phát hành: 23/10/2016
  Lượt xem: 639

 • Tảo biển

  Phim tài liệu Hàn Quốc: Tảo biển
  Độ dài: 00:43:08
  Ngày phát hành: 22/10/2016
  Lượt xem: 656

 • Lão hóa

 • Khám phá về bộ não người

  Phim tài liệu Hàn Quốc: Khám phá về bộ não người
  Độ dài: 00:43:14
  Ngày phát hành: 23/10/2016
  Lượt xem: 680

 • Nhà máy thực vật

 • Công nghệ 3D

  Phim tài liệu Hàn Quốc: Công nghệ 3D
  Độ dài: 00:40:29
  Ngày phát hành: 23/10/2016
  Lượt xem: 684

 • Công nghệ sợi hướng tới tương lai

 • Phát triển ngành công nghiệp nước

  Phim tài liệu Hàn Quốc: Phát triển ngành công nghiệp nước
  Độ dài: 00:40:28
  Ngày phát hành: 23/10/2016
  Lượt xem: 643

 • 08H35 - 08H50 - CÁC VẤN ĐỀ XÃ HỘI: Phát lại
  08H15 - 08H35 - ĐIỆN ẢNH VÀ SAO: Phát lại
  10H55 - 11H00 - BẢN TIN MÔI TRƯỜNG
  06H00 - 06H05 - GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH
  06H05 - 06H20 - THỂ DỤC BUỔI SÁNG
  06H20 - 07H00 - S HÔM NAY: Phát lại
  07H00 - 07H50 - PHIM TRUYỆN
  07H50 - 08H00 - KINH TẾ 24H: Phát lại
  08H00 - 08H50 - NHÌN RA THẾ GIỚI
  08H50 - 09H00 - SÁCH VÀ CUỘC SỐNG: Phát lại
  09H00 - 09H10 - GIAI ĐIỆU NGÀY MỚI
  09H10 - 09H25 - CÁC VẤN ĐỀ XÃ HỘI: Phát lại
  09H25 - 09H35 - KINH TẾ 24H: Phát lại
  09H35 - 10H00 - VÓC DÁNG KHỎE ĐẸP: Phát lại
  10H00 - 10H10 - GIAI ĐIỆU NGÀY MỚI: Phát lại
  10H10 - 10H55 - PHIM TRUYỆN
  10H55 - 11H15 - MUÔN MÀU CUỘC SỐNG: Phát lại
  11H15 - 11H30 - KINH TẾ 24H: Phát lại
  11H30 - 12H00 - THỜI SỰ: Phát lại
  12H00 - 12H10 - CHUYỂN ĐỘNG THỂ THAO
  12H10 - 12H55 - PHIM TRUYỆN
  12H55 - 13H10 - CÁC VẤN ĐỀ XÃ HỘI: Phát lại
  13H10 - 13H30 - NHÌN RA THẾ GIỚI
  13H30 - 13H50 - S TIÊU ĐIỂM: Phát lại
  13H50 - 14H00 - KINH TẾ 24H: Phát lại
  14H00 - 14H30 - THỜI SỰ: Phát lại
  14H30 - 14H40 - CHUYỂN ĐỘNG THỂ THAO : Phát lại
  14H40 - 14H55 - MUÔN MÀU CUỘC SỐNG
  14H55 - 15H15 - VĂN HÓA GIẢI TRÍ THẾ GIỚI
  15H15 - 16H00 - PHIM TRUYỆN
  16H00 - 16H30 - VÓC DÁNG KHỎE ĐẸP: Phát lại
  16H30 - 16H45 - CÁC VẤN ĐỀ XÃ HỘI: Phát lại
  16H45 - 17H30 - PHIM TRUYỆN
  17H30 - 17H40 - CHUYỂN ĐỘNG THỂ THAO: Phát lại
  17H40 - 17H55 - GIAI ĐIỆU NGÀY MỚI: Phát lại
  17H55 - 18H40 - S HÔM NAY
  18H40 - 19H00 - THỜI SỰ
  19H00 - 19H50 - PHIM TRUYỆN
  19H50 - 20H00 - KINH TẾ 24H
  20H00 - 20H20 - ĐIỆN ẢNH VÀ SAO
  20H20 - 20H30 - GIAI ĐIỆU NGÀY MỚI: Phát lại
  20H30 - 20H45 - XÚC XẮC XOAY
  20H45 - 21H30 - PHIM TRUYỆN
  21H30 - 22H10 - S HÔM NAY: Phát lại
  22H10 - 22H30 - VĂN HÓA GIẢI TRÍ THẾ GIỚI: Phát lại
  22H30 - 23H15 - PHIM TRUYỆN
  23H15 - 23H35 - THỜI SỰ: Phát lại
  23H35 - 00H00 - NHÌN RA THẾ GIỚI
     Chọn ngày khác » 
  Chọn ngày khác