Kênh truyền hình vovtv
logovov

Vũ khí bí mật chống ung thư

 • Sự quyến rũ của loài hoa

  Phim tài liệu Hàn Quốc: Sự quyến rũ của loài hoa
  Độ dài: 00:41:00
  Ngày phát hành: 23/10/2016
  Lượt xem: 554

 • Hội tụ công nghệ thông tin

  Phim tài liệu Hàn Quốc: Hội tụ công nghệ thông tin
  Độ dài: 00:40:18
  Ngày phát hành: 23/10/2016
  Lượt xem: 563

 • Đánh thức bộ não của con người

 • Giấc mơ kéo dài cuộc sống

  Phim tài liệu Hàn Quốc: Giấc mơ kéo dài cuộc sống
  Độ dài: 00:42:17
  Ngày phát hành: 23/10/2016
  Lượt xem: 592

 • Mô phỏng sinh học

  Phim tài liệu Hàn Quốc: Mô phỏng sinh học
  Độ dài: 00:41:51
  Ngày phát hành: 23/10/2016
  Lượt xem: 499

 • Sinh trắc học

 • Ngôi nhà xanh

  Phim tài liệu Hàn Quốc: Ngôi nhà xanh
  Độ dài: 00:41:29
  Ngày phát hành: 23/10/2016
  Lượt xem: 620

 • Tảo biển

  Phim tài liệu Hàn Quốc: Tảo biển
  Độ dài: 00:43:08
  Ngày phát hành: 22/10/2016
  Lượt xem: 640

 • Lão hóa

 • Khám phá về bộ não người

  Phim tài liệu Hàn Quốc: Khám phá về bộ não người
  Độ dài: 00:43:14
  Ngày phát hành: 23/10/2016
  Lượt xem: 662

 • Nhà máy thực vật

 • Công nghệ 3D

  Phim tài liệu Hàn Quốc: Công nghệ 3D
  Độ dài: 00:40:29
  Ngày phát hành: 23/10/2016
  Lượt xem: 666

 • Công nghệ sợi hướng tới tương lai

 • Phát triển ngành công nghiệp nước

  Phim tài liệu Hàn Quốc: Phát triển ngành công nghiệp nước
  Độ dài: 00:40:28
  Ngày phát hành: 23/10/2016
  Lượt xem: 625

 • 10H55 - 11H00 - BẢN TIN MÔI TRƯỜNG: Phát lại
  06H00 - 06H05 - GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH: Phát lại
  06H05 - 06H20 - THỂ DỤC BUỔI SÁNG
  06H20 - 07H00 - S HÔM NAY: Phát lại
  07H05 - 07H50 - PHIM TRUYỆN
  07H50 - 08H00 - KINH TẾ 24H: Phát lại
  08H00 - 08H15 - XÚC XẮC XOAY: Phát lại
  08H15 - 08H35 - GÓC NHÌN VĂN HÓA: Phát lại
  08H35 - 08H50 - BẢO HIỂM XÃ HỘI - TỪ CHÍNH SÁCH ĐẾN CUỘC SÔNG: Phát lại
  08H50 - 09H00 - SÁCH VÀ CUỘC SỐNG: Phát lại
  09H00 - 09H25 - VĂN HÓA GIẢI TRÍ CHÂU ÂU: Phát lại
  09H25 - 09H35 - KINH TẾ 24H: Phát lại
  09H35 - 09H50 - MUÔN MÀU CUỘC SỐNG: Phát lại
  09H50 - 10H10 - CÂU CHUYỆN TRÁI TIM: Phát lại
  10H10 - 10H55 - PHIM TRUYỆN
  10H55 - 11H15 - XÚC XẮC XOAY: Phát lại
  11H15 - 11H30 - KINH TẾ 24H
  11H30 - 12H00 - THỜI SỰ
  12H00 - 12H10 - CHUYỂN ĐỘNG THỂ THAO
  12H10 - 12H55 - PHIM TRUYỆN
  12H55 - 13H10 - BẢO HIỂM XÃ HỘI: Phát lại
  13H10 - 13H30 - NHÌN RA THẾ GIỚI: Phát lại
  13H30 - 13H50 - S TIÊU ĐIỂM : Phát lại
  13H50 - 14H00 - KINH TẾ 24H: Phát lại
  14H00 - 14H30 - THỜI SỰ: Phát lại
  14H30 - 14H40 - CHUYỂN ĐỘNG THỂ THAO: Phát lại
  14H40 - 15H15 - ĐI VÀ TRẢI NGHIỆM
  15H15 - 16H00 - PHIM TRUYỆN
  16H00 - 16H30 - VĂN HÓA GIẢI TRÍ CHÂU ÂU: Phát lại
  16H30 - 16H45 - MUÔN MÀU CUỘC SỐNG: Phát lại
  16H45 - 17H30 - PHIM TRUYỆN: Phát lại
  17H30- 17H40 - CHUYỂN ĐỘNG THỂ THAO: Phát lại
  17H40 - 17H55 - GIAI ĐIỆU NGÀY MỚI: Phát lại
  17H55 - 18H40 - S HÔM NAY
  18H40 - 19H00 - THỜI SỰ
  19H00 - 19H50 - PHIM TRUYỆN
  19H50 - 20H00 - KINH TẾ 24H
  20H00 - 20H15 - MUÔN MÀU CUỘC SỐNG
  20H15 - 20H30 - BẢO HIỂM XÃ HỘI - TỪ CHÍNH SÁCH ĐẾN CUỘC SỐNG: Phát lại
  20H30 - 20H45 - XÚC XẮC XOAY
  20H45 - 21H30 - PHIM TRUYỆN
  21H30 - 22H10 - S HÔM NAY: Phát lại
  22H10 - 22H30 - CÁC VẤN ĐỀ XÃ HỘI: Phát lại
  22H30 - 23H15 - PHIM TRUYỆN
  23H15 - 23H35 - THỜI SỰ: Phát lại
  23H35 - 00H00 - NHÌN RA THẾ GIỚI: Phát lại
     Chọn ngày khác » 
  Chọn ngày khác