Kênh truyền hình vovtv
logovov

Ngày 04/10/2018 - Thực phẩm sạch cho...

 • Ngày 23/08/2018 - Thực phẩm sạch cho...

  Thực phẩm sạch cho người Việt: Ngày 23/08/2018 - Thực phẩm sạch cho người Việt - Số 107
  Độ dài: 00:10:00
  Ngày phát hành: 24/08/2018
  Lượt xem: 823

 • Ngày 12/07/2018 - Thực phẩm sạch cho...

  Thực phẩm sạch cho người Việt: Ngày 12/07/2018 - Thực phẩm sạch cho người Việt - Số 101
  Độ dài: 00:09:46
  Ngày phát hành: 12/07/2018
  Lượt xem: 746

 • Ngày 27/09/2018 - Thực phẩm sạch cho...

 • Ngày 16/08/2018 - Thực phẩm sạch cho...

  Thực phẩm sạch cho người Việt: Ngày 16/08/2018 - Thực phẩm sạch cho người Việt - Số 106
  Độ dài: 00:09:50
  Ngày phát hành: 17/08/2018
  Lượt xem: 751
  Tóm tắt: Những nội dung chính có trong chương trình: - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm mô hình sản xuất rau an toàn tại Lâm Đồng - Bộ NN&PTNT kiểm tra công tác dập dịch khảm lá trên cây sắn - Bất cập trong việc chứng nhận nguồn gốc hải sản

 • Ngày 05/07/2018 - Thực phẩm sạch cho...

  Thực phẩm sạch cho người Việt: Ngày 05/07/2018 - Thực phẩm sạch cho người Việt - Số 100
  Độ dài: 00:09:50
  Ngày phát hành: 05/07/2018
  Lượt xem: 719

 • Ngày 20/09/2018 - Thực phẩm sạch cho...

 • Ngày 09/08/2018 - Thực phẩm sạch cho...

  Thực phẩm sạch cho người Việt: Ngày 09/08/2018 - Thực phẩm sạch cho người Việt - Số 105
  Độ dài: 00:09:15
  Ngày phát hành: 10/08/2018
  Lượt xem: 878

 • Ngày 28/06/2018 - Thực phẩm sạch cho...

  Thực phẩm sạch cho người Việt: Ngày 28/06/2018 - Thực phẩm sạch cho người Việt - Số 99
  Độ dài: 00:09:50
  Ngày phát hành: 28/06/2018
  Lượt xem: 801

 • Ngày 13/09/2018 - Thực phẩm sạch cho...

 • Ngày 02/08/2018 - Thực phẩm sạch cho...

  Thực phẩm sạch cho người Việt: Ngày 02/08/2018 - Thực phẩm sạch cho người Việt - Số 104
  Độ dài: 00:09:29
  Ngày phát hành: 03/08/2018
  Lượt xem: 673

 • Ngày 21/06/2018 - Thực phẩm sạch cho...

  Thực phẩm sạch cho người Việt: Ngày 21/06/2018 - Thực phẩm sạch cho người Việt - Số 98
  Độ dài: 00:08:43
  Ngày phát hành: 22/06/2018
  Lượt xem: 982

 • Ngày 07/09/2018 - Thực phẩm sạch cho...

 • Ngày 26/07/2018 - Thực phẩm sạch cho...

  Thực phẩm sạch cho người Việt: Ngày 26/07/2018 - Thực phẩm sạch cho người Việt - Số 103
  Độ dài: 00:10:01
  Ngày phát hành: 26/07/2018
  Lượt xem: 684

 • Ngày 14/06/2018 - Thực phẩm sạch cho...

  Thực phẩm sạch cho người Việt: Ngày 14/06/2018 - Thực phẩm sạch cho người Việt - Số 97
  Độ dài: 00:10:12
  Ngày phát hành: 15/06/2018
  Lượt xem: 1233

 • Ngày 30/08/2018 - Thực phẩm sạch cho...

 • Ngày 19/07/2018 - Thực phẩm sạch cho...

  Thực phẩm sạch cho người Việt: Ngày 19/07/2018 - Thực phẩm sạch cho người Việt - Số 102
  Độ dài: 00:09:47
  Ngày phát hành: 19/07/2018
  Lượt xem: 672

 • Ngày 07/06/2018 - Thực phẩm sạch cho...

  Thực phẩm sạch cho người Việt: Ngày 07/06/2018 - Thực phẩm sạch cho người Việt - Số 96
  Độ dài: 00:09:36
  Ngày phát hành: 07/06/2018
  Lượt xem: 862

 • 06h00 - 06H05 - GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH
  06H05 - 06H20 - THỂ DỤC BUỔI SÁNG
  06H20 - 06H30 - GIAI ĐIỆU NGÀY MỚI
  06H30 - 07H00 - NHÌN RA THẾ GIỚI: Phát lại
  07H00 - 07H50 - PHIM TRUYỆN :
  07H50 - 08H00 - KINH TẾ 24H
  08H00 - 08H15 - CÁC VẤN ĐỀ XÃ HỘI: Phát lại
  08H15 - 08H40 - THANH NIÊN: Phát lại
  08H40 - 09H00 - ĐIỆN ẢNH VÀ SAO: Phát lại
  09H00 - 09H25 - VĂN HÓA GIẢI TRÍ THẾ GIỚI: Phát lại
  09H25 - 09H35 - KINH TẾ 24H: Phát lại
  09H35 - 09H50 - MUÔN MÀU CUỘC SỐNG: Phát lại
  09H50 - 10H00 - SÁCH VÀ CUỘC SỐNG: Phát lại
  10H00 - 10H10 - GIAI ĐIỆU NGÀY MỚI
  10H10 - 10H55 - PHIM TRUYỆN
  10H55 - 11H15 - GÓC NHÌN VĂN HÓA: Phát lại
  11H15 - 11H30 - KINH TẾ 24H: Phát lại
  11H30 - 12H00 - THỜI SỰ
  12H00 - 12H10 - CHUYỂN ĐỘNG THỂ THAO
  12H10 - 12H55 - PHIM TRUYỆN
  12H55 - 13H10 - MUÔN MÀU CUỘC SỐNG: Phát lại
  13H10 - 13H30 - NHÌN RA THẾ GIỚI: Phát lại
  13H30 - 13H50 - S TIÊU ĐIỂM: Phát lại
  13H50 - 14H00 - KINH TẾ 24H: Phát lại
  14H00 - 14H30 - THỜI SỰ: Phát lại
  14H30 - 14H40 - CHUYỂN ĐỘNG THỂ THAO: Phát lại
  14H40 - 14H55 - CÁC VẤN ĐỀ XÃ HỘI: Phát lại
  14H55 - 15H15 - ĐIỆN ẢNH VÀ SAO: Phát lại
  15H15 - 16H00 - PHIM TRUYỆN
  16H00 - 16H30 - NHÌN RA THẾ GIỚI
  16H30 - 16H45 - XE VÀ GIAO THÔNG: Phát lại
  16H45 - 17H30 - PHIM TRUYỆN
  17H30 - 17H40 - CHUYỂN ĐỘNG THỂ THAO
  17H40 - 17H55 - GIAI ĐIỆU NGÀY MỚI: Phát lại
  17H55 - 18H40 - S HÔM NAY
  18H40 - 19H00 - THỜI SỰ
  19H00 - 19H50 - PHIM TRUYỆN
  19H50 - 20H00 - KINH TẾ 24H
  20H00 - 20H30 - PHIM TÀI LIỆU
  20H30 - 20H45 - XÚC XẮC XOAY: Phát lại
  20H45 - 21H30 - PHIM TRUYỆN
  21H30 - 22H10 - S HÔM NAY: Phát lại
  22H10 - 22H30 - ĐIỆN ẢNH VÀ SAO: Phát lại
  22H30 - 23H15 - PHIM TRUYỆN
  23H15 - 23H35 - THỜI SỰ: Phát lại
  23H35 - 00H00 - NHÌN RA THẾ GIỚI
     Chọn ngày khác » 
  Chọn ngày khác