Kênh truyền hình vovtv
logovov

Tiêu điểm giao thông - Số 18

 • Tiêu điểm giao thông - Số 12

  Tiêu điểm giao thông: Tiêu điểm giao thông - Số 12
  Độ dài: 00:09:52
  Ngày phát hành: 24/08/2016
  Lượt xem: 2102

 • Tiêu điểm giao thông - Số 6

  Tiêu điểm giao thông: Tiêu điểm giao thông - Số 6
  Độ dài: 00:10:18
  Ngày phát hành: 13/07/2016
  Lượt xem: 2434

 • Tiêu điểm giao thông - Số 17

 • Tiêu điểm giao thông - Số 11

  Tiêu điểm giao thông: Tiêu điểm giao thông - Số 11
  Độ dài: 00:10:24
  Ngày phát hành: 17/08/2016
  Lượt xem: 2259

 • Tiêu điểm giao thông - Số 5

  Tiêu điểm giao thông: Tiêu điểm giao thông - Số 5
  Độ dài: 00:10:09
  Ngày phát hành: 05/07/2016
  Lượt xem: 2252

 • Tiêu điểm giao thông - Số 16

 • Tiêu điểm giao thông - Số 10

  Tiêu điểm giao thông: Tiêu điểm giao thông - Số 10
  Độ dài: 00:10:19
  Ngày phát hành: 09/08/2016
  Lượt xem: 1972

 • Tiêu điểm giao thông - số 15

 • Tiêu điểm giao thông - Số 9

  Tiêu điểm giao thông: Tiêu điểm giao thông - Số 9
  Độ dài: 00:10:34
  Ngày phát hành: 02/08/2016
  Lượt xem: 2039

 • Tiêu điểm giao thông - Số 14

 • Tiêu điểm giao thông - Số 8

  Tiêu điểm giao thông: Tiêu điểm giao thông - Số 8
  Độ dài: 00:10:16
  Ngày phát hành: 27/07/2016
  Lượt xem: 1988

 • Tiêu điểm giao thông - Số 13

 • Tiêu điểm giao thông - Số 7

  Tiêu điểm giao thông: Tiêu điểm giao thông - Số 7
  Độ dài: 00:10:30
  Ngày phát hành: 20/07/2016
  Lượt xem: 2040

 • 10H00 - 10H05 - ĐIỂM ĐẾN CUỐI TUẦN
  11H00 - 11H30 - VÓC DÁNG KHỎE ĐẸP: Phát lại
  17H15 - 17H40 - VĂN HÓA GIẢI TRÍ CHÂU ÂU: Phát lại
  17H55 - 18H15 - XÚC XẮC XOAY: Phát lại
  13H30 - 13H35 - ĐIỂM ĐẾN CUỐI TUẦN: Phát lại
  0H05 - 0H10 - SẮC MÀU CUỘC SỐNG
  0H00 - 0H05 - SẮC MÀU CUỘC SỐNG
  06H00 - 06H05 - GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH
  06H05 - 06H20 - THỂ DỤC BUỔI SÁNG
  06H20 - 07H05 - S HÔM NAY: Phát lại
  07H05 - 07H50 - PHIM TRUYỆN
  07H50 - 08H00 - KINH TẾ 24H: Phát lại
  08H00 - 08H45 - ĐI VÀ TRẢI NGHIỆM
  08H45 - 09H00 - MUÔN MÀU CUỘC SỐNG: Phát lại
  09H00 - 09H10 - GIAI ĐIỆU NGÀY MỚI
  09H10 - 09H25 - SÁCH VÀ CUỘC SỐNG
  09H25 - 09H35 - KINH TẾ 24H
  09H35 - 09H50 - BẢO HIỂM XÃ HỘI - TỪ CHÍNH SÁCH ĐẾN CUỘC SỐNG: Phát lại
  09H50 - 10H00 - XE VÀ GIAO THÔNG: Phát lại
  10H00 - 10H10 - ĐIỂM ĐẾN CUỐI TUẦN: Phát lại
  10H10 - 10H55 - PHIM TRUYỆN
  10H55- 11H15 - VÓC DÁNG KHỎE ĐẸP: Phát lại
  11H15 - 11H30 - KINH TẾ 24H: Phát lại
  11H30 - 12H00 - NHÌN RA THẾ GIỚI: Phát lại
  12H00 - 12H10 - CHUYỂN ĐỘNG THỂ THAO
  12H10 - 12H55 - PHIM TRUYỆN
  12H55 - 13H10 - XÚC XẮC XOAY: Phát lại
  13H10 - 13H30 - NHÌN RA THẾ GIỚI: Phát lại
  13H30 - 13H50 - S TIÊU ĐIỂM: Phát lại
  13H50 - 14H00 - KINH TẾ 24H: Phát lại
  14H00 - 14H30 - NHÌN RA THẾ GIỚI: Phát lại
  14H30 - 14H40 - CHUYỂN ĐỘNG THỂ THAO: Phát lại
  14H40 - 14H55 - MUÔN MÀU CUỘC SỐNG: Phát lại
  14H55 - 15H15 - NHÌN RA THẾ GIỚI: Phát lại
  15H15 - 16H00 - PHIM TRUYỆN
  16H00 - 16H30 - CHECK-IN
  16H30 - 16H45 - CÁC VẤN ĐỀ XÃ HỘI: Phát lại
  16H45 - 17H30 - PHIM TRUYỆN
  17H30 - 17H40 - CHUYỂN ĐỘNG THỂ THAO: Phát lại
  17H40 - 17H55 - GIAI ĐIỆU NGÀY MỚI: Phát lại
  17H55 - 18H20 - VĂN HÓA GIẢI TRÍ THẾ GIỚI: Phát lại
  18H20 - 18H25 - ĐIỂM ĐẾN CUỐI TUẦN: Phát lại
  18H25 - 18H45 - MUÔN MÀU CUỘC SỐNG: Phát lại
  18H45 - 19H00 - BẢO HIỂM XÃ HỘI - TỪ CHÍNH SÁCH ĐẾN CUỘC SỐNG: Phát lại
  19H00 - 19H50 - PHIM TRUYỆN
  19H50 - 20H00 - KINH TẾ 24H (đang phát)
  20H00 - 20H20 - NHÌN RA THẾ GIỚI: Phát lại
  20H20 - 20H30 - XE VÀ GIAO THÔNG
  20H30 - 20H45 - SÁCH VÀ CUỘC SỐNG: Phát lại
  20H45 - 21H30 - PHIM TRUYỆN
  21H30 - 21H55 - GÓC NHÌN VĂN HÓA
  21H55 - 22H10 - MUÔN MÀU CUỘC SỐNG: Phát lại
  22H10 - 22H30 - BẢO HIỂM XÃ HỘI - TỪ CHÍNH SÁCH ĐẾN CUỘC SỐNG: Phát lại
  22H30 - 23H15 - PHIM TRUYỆN
  23H15 - 23H35 - XÚC XẮC XOAY: Phát lại
  23H35 - 00H00 - NHÌN RA THẾ GIỚI: Phát lại
     Chọn ngày khác » 
  Chọn ngày khác